Einkatímar / Private Consultation - Doreen

18.000 kr.

***íslenska fyrir neðan***

 

Hæ, my name is Doreen and I grew up in Germany. I moved to Iceland for love and I also got my first dog here – double win! As a dog owner, I wanted to dig deeper and deeper into dogs’ behavior and I wanted to learn how we can help them to become the best version of themselves through offering a life in which the dog’s and the owner’s needs are in harmony and balance. So I signed up for a dog trainer education in a German dog school (“Ziemer & Falke”) and finished my studies in 2021. Since then I have continued to add and deepen my knowledge through numerous courses.

 

As your dog trainer, I will evaluate your individual situation at your home and/or in the environment where the problem/s arise.

 

I will give you individualised advice how to work on your dog’s specific problem/s and – depending on which service you have chosen – guide you through the process with further advice, support and problem solving as time passes.

 

My focus is on the team’s relationship and finding a balanced solution to your problem that takes in every individual’s needs.

 

As of now I can teach in English and German, basic Icelandic is existent though.

 

PRICE LIST for my services

 

Private lesson – package 1

• behavioral counseling 1,5 hours (I come to your home)

• individual assistance/basic advice to help you and your dog

• price: 18.000 ISK

 

Private lesson – package 2

• behavioral counseling 1,5 hours (I come to your home)

• individual assistance/basic advice to help you and your dog

• written report (email) following the private session

• price: 22.000 ISK

 

Private lesson – package 3

• behavioral counseling 1,5 hours (I come to your home)

• individualized behavior planning

• written report (email) following the private session

• phone or email support (2 x 15 min) following the first session

• 2 hours follow-up sessions, one hour each at agreed times.

(both times need to be used within six months following the first session)

• price: 39.000 ISK

 

Private lesson – package 4

• behavioral counseling 1,5 hours (I come to your home)

• individualized behavior planning

• written report (email) following the private session

• phone or email support (2 x 15 min) following the first session

• 4 hours follow-up sessions, one hour each at agreed times.

 (all four times need to be used within nine months following the first session)

• price: 53.000 ISK

 

Extras

· each extra 1 hour (I come to your home): 10.000 ISK

· each extra 15 min advice on the phone/through email: 2.000 ISK

· written summary added: 6.000 ISK

· trips to your home within an hour from the capital area (Selfoss, Akranes, Borgarnes): 5.000 ISK

 

For more information please write an email to Doreen@betrihundar.is or call 854-1191.

 

I am looking forward to getting in touch with you!

 

***íslenska hér***

Hæ, ég heiti Doreen og ólst upp í Þýskalandi. Ég flutti til Íslands vegna ástar og eignaðist líka minn fyrsta hund hér – tvöfaldur vinningur! Sem hundaeigandi vildi ég kafa dýpra og dýpra í hegðun hunda og mig langaði að læra hvernig við getum hjálpað þeim að verða besta útgáfan af sjálfum sér með því að bjóða upp á líf þar sem þarfir hundsins og eigandans eru í samræmi og jafnvægi . Þannig að ég skráði mig í hundaþjálfaranám í þýskum hundaskóla („Ziemer & Falke“) og lauk námi árið 2021. Síðan þá hef ég haldið áfram að bæta við og dýpka þekkingu mína með fjölmörgum námskeiðum.

 

Sem hundaþjálfarinn þinn mun ég meta aðstæður heima hjá þér og/eða í umhverfinu þar sem vandamálið/vandamálin koma upp.

 

Ég mun gefa þér einstaklingsmiðaða ráðgjöf um hvernig á að vinna að sérstökum vandamálum hundsins þíns og - eftir því hvaða þjónustu þú hefur valið - leiðbeina þér í gegnum ferlið með frekari ráðgjöf, stuðningi og lausn vandamála eftir því sem tíminn líður.

 

Áhersla mín er á samband teymisins og að finna yfirvegaða lausn á vandamáli þínu sem tekur á þörfum hvers og eins.

 

Eins og er get ég kennt á ensku og þýsku, grunníslenska er þó til staðar.

 

VERÐLISTI fyrir þjónustu mína

 

Einkatíma – pakki 1

• hegðunarráðgjöf 1,5 klst (ég kem heim til þín)

• einstaklingsaðstoð/grunnráð til að hjálpa þér og hundinum þínum

• verð: 18.000 kr

 

Einkatíma – pakki 2

• hegðunarráðgjöf 1,5 klst (ég kem heim til þín)

• einstaklingsaðstoð/grunnráð til að hjálpa þér og hundinum þínum

• skrifleg skýrsla (tölvupóstur) í kjölfar einkafundar

• verð: 22.000 kr

 

Einkatíma – pakki 3

• hegðunarráðgjöf 1,5 klst (ég kem heim til þín)

• einstaklingsmiðaða hegðunaráætlun

• skrifleg skýrsla (tölvupóstur) í kjölfar einkafundar

• stuðningur í síma eða tölvupósti (2 x 15 mín) eftir fyrstu lotuna

• 2 klst eftirfylgni, ein klukkustund hver á umsömdum tímum.

(Bæði skiptin þarf að nota innan sex mánaða frá fyrstu lotunni)

• verð: 39.000 kr

 

Einkatími – pakki 4

• hegðunarráðgjöf 1,5 klst (ég kem heim til þín)

• einstaklingsmiðaða hegðunaráætlun

• skrifleg skýrsla (tölvupóstur) í kjölfar einkafundar

• stuðningur í síma eða tölvupósti (2 x 15 mín) eftir fyrstu lotuna

• 4 klst eftirfylgni, ein klukkustund hver á umsömdum tímum.

(þarf að nota öll fjögur skiptin innan níu mánaða frá fyrstu lotunni)

• verð: 53.000 kr

 

Aukahlutir

• hver auka klukkustund (ég kem heim til þín): 10.000 kr

• hver auka 15 mín ráðgjöf í síma/í tölvupósti: 2.000 kr

• skriflegt yfirlit bætt við: 6.000 kr

• ferðir heim til þín innan klukkustundar frá höfuðborgarsvæðinu (Selfossi, Akranesi, Borgarnesi): 5.000 kr.

 

Fyrir frekari upplýsingar vinsamlega sendið tölvupóst á Doreen@betrihundar.is eða í síma 854-1191.

 

Ég hlakka til að heyra frá þér!

Kennari

Doreen Ebelt