Better Puppies / Betri Hvolpar - Puppy Course (English)

42.000 kr.


 

***íslenska fyrir neðan***

 

Better Puppies - Puppy Course (English)

This course will be held in English (optional: German, Icelandic on a basic level).

Our puppy courses are great for owners who want to get a good foundation in general obedience (sit, lie down, stay, recall and self-control), build a better relationship with their puppy and learn how to teach them about life and how to take good independent decisions as well as how to practice environmental training with the puppy even more.

Here, you will learn how to teach them that working with their people around other stimuli is fun and valuable.

There is also a lot of focus on the socialization of the puppies, that they learn to be around and communicate with other dogs appropriately in a controlled environment.

This course includes 6 practical lessons, 4 online lectures and a Facebook group that keeps track of everything done during the course so that you can practice well with your dog at home and in other environments.

The online lectures cover the following topics: body language and signals of dogs, stress, environmental training and care.

Each course is individualized and set up based on the participating puppies as all puppies are individuals with different personalities and needs. Our goal is for all puppies and their owners to be happy.

We want to meet everyone's needs, so that everyone can get as much out of the course as possible.

We put a lot of emphasis on each participant learning in a cooperative and respectful way to deal with the life and challenges that come with their puppy.

All sessions take place at the training location of

Betri Hundar in Grandatröð 5, Hafnarfjörður.

Most lessons take place inside and participants will be informed in advance which sessions take place outside the location.

 A clicker is included in this course.

 Supervisor: Doreen Ebelt

 

***íslenska ***

 

Betri Hvolpar - Grunnnámskeið (enska)

Námskeiðið fer fram á ensku (valfrjálst: þýska, íslenska á grunnstigi).

Grunnnámskeiðin okkar eru fullkomin fyrir eigendur sem vilja fá góðan grunn í almennri hlýðni (setja, leggjast, vera kyrr, muna og sjálfsstjórn), byggja upp betra samband við hvolpinn sinn og fræða hann um lífið, hvernig á að taka góðar sjálfstæðar ákvarðanir og til að umhverfisþjálfa hvolpinn enn betur.

Hér munu hvolparnir byrja að læra að það er skemmtilegt og dýrmætt að vinna með fólkinu sínu í kringum annað áreiti.

 Einnig er einblínt mikið á félagsmótun hvolpana, að þau læri að vera í kringum og eiga samskipti við aðra hunda á viðeigandi hátt í stjórnuðu umhverfi.

 Þetta námskeið inniheldur 6 verklega tíma, 4 net fyrirlestra og facebook hóp sem heldur utan um allt sem gert er á námskeiðinu svo hægt sé að æfa sig vel heima og í öðrum umhverjum.

 Fyrirlestrarnir fjalla um merkjamál/líkamstjáningu hunda, stress, umhverfisþjálfun og umhirðu.

 Hvert námskeið er einstaklingsmiðað og sett upp út  frá þeim hvolpum sem eru skráðir hverju sinni, allir hvolpar eru einstaklingar með mismunandi persónuleika og þarfir, okkar markmið er að öllum hvolpum og eigendum þeirra lýði vel.

Okkur langar að uppfylla þarfir hvers og eins svo að allir geti fengið eins mikið út úr námskeiðinu og hægt er.

Við leggjum mikla áherslu á að hver og einn þátttakandi læri að takast á við lífið og þær áskoranir sem því fylgja með hvolpinn sinn í samvinnu og virðingu.

 Allir tímar eru haldnir í æfingasal

Betri Hundar að Grandatröð 5, Hafnarfirði

Flest kennsla fer fram inni og er fólki tilkynnt með fyrirvara hvaða tímar fara fram úti á Betri Hundar.

Klikker fylgir þessu námskeiði.

Leiðbeinandi: Doreen Ebelt